European Union
menu

EUROPEAN UNION


PRZETARGI


BANER.png

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

BANER.png

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.,

DOTACJE UE


Plakat_1.2.jpg
Plakat_1.4.0.jpg
Plakat_1.4.0.jpg
Plakat_1.4.1.jpg
Plakat_1.4.1v2.jpg
Plakat_3.2.1.jpg