Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  Nowoczesny handel niesie za sobą coraz większe wymagania. Cechuje go duża szybkość przeprowadzanych transakcji, zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym każdy producent potrzebuje dogodnego miejsca na składowanie swoich towarów. Dotyczy to także firm usługowych, które uczestniczą w jednym z etapów łańcucha dostaw. Aby zapewnić odpowiednie rozwiązania logistyczne i wysoką wydajność pracy należy wykorzystać do maksimum powierzchnię użytkową. Ważne jest też umożliwienie łatwego załadunku produktów do dalszego transportu. Można to osiągnąć poprzez odpowiedni projekt, a następnie budowę hali magazynowej. Wymaga to uzyskania urzędowego pozwolenia na budowę.

  Optymalna przestrzeń i bezpieczeństwo

  Hala stalowa z zadaszeniem może być eksploatowana przez cały rok. Obiekty z prefabrykatów są tańsze niż ich murowane odpowiedniki, można je również budować zdecydowanie szybciej. Należy zwrócić uwagę, że hala magazynowa powinna być dostosowana do konkretnych warunków pracy oraz potrzeb inwestorów. Istotny jest charakter działalności oraz rodzaj składowanych towarów, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych dla środowiska. Warto zadbać również o możliwość wprowadzania zmian w konstrukcji hali, jak na przykład powiększania przestrzeni użytkowej za pomocą kolejnych segmentów.

  Praca nad projektem musi rozpocząć się od szczegółowej analizy celu budowy hali magazynowej. Trzeba uwzględnić wiele czynników wpływających na specyfikę pracy przedsiębiorstwa. Produkty należy przechowywać w bezpieczny sposób oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Prowadzi to do konieczności doboru odpowiednich wymiarów hali magazynowej – jej wysokości oraz rozpiętości. Hala stalowa powinna spełniać standardy bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe. Wszystkie te czynniki pozwolą zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni użytkowej, jak również osiągnąć dużą wydajność pracy, bez nieprzewidzianych przestojów.

  Badania i uprawnienia

  Projekt hali magazynowej, a następnie jego realizacja, wymaga zgromadzenia szeregu dokumentacji oraz spełnienia wielu wymogów formalnych, w tym pozwolenia na budowę. Należy wybrać dogodną lokalizację i przeprowadzić badania geotechniczne gruntu. Niedostosowanie projektu do właściwości gruntu może powodować problemy ze stabilnością obiektu. Ważny jest poziom wód gruntowych, który może się zmieniać w ciągu roku. Dlatego na tych badaniach nie warto oszczędzać. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest związane także z pracą geodety, który musi wykonać mapę do celów projektowych.

  Prace budowlane będą przebiegać zgodnie z określonym harmonogramem, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, czyli kierownika budowy. Ma on za zadanie prowadzenie dokumentacji przebiegu robót, którą następnie otrzymuje właściciel lub zarządca obiektu. W jej skład wchodzą pozwolenia na budowę hali oraz wszystkie decyzje dotyczące obiektu, jakie były podejmowane na różnych etapach budowy. Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Komplet dokumentów musi być przechowywany w bezpiecznym miejscu, bo naruszenie tego obowiązku lub niszczenie dokumentacji podlega karze grzywny.

  Materiały najwyższej jakości

  Podczas budowy hali stalowej ważne są użyte surowce. Mają bezpośredni wpływ na wytrzymałość całej konstrukcji, jak również komfort i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego należy stosować tworzywa i surowce jak najwyższej jakości oraz zwracać uwagę na szczegóły stosowanych instalacji. Hala magazynowa ocieplana zabezpieczy przechowywane towary przed szkodami spowodowanymi zawilgoceniem, przegrzaniem czy zbyt niską temperaturą otoczenia.

  Skuteczna organizacja logistyki

  Hala magazynowa powinna spełniać funkcje w sposób pozwalający na osiągnięcie bezbłędnej organizacji przepływu towarów. Pozwala to na zwiększenie efektywności pracowników, co przekłada się na realne zyski inwestora. Ważna jest oszczędność procesów oraz wyposażenie hali w odpowiednie urządzenia. Układ przestrzeni magazynowej powinien być dostosowany do specyfiki dystrybucji towarów. Istotnym elementem jest także wykorzystanie materiałów o odpowiednim współczynniku obciążenia statycznego i dynamicznego. W zależności od przeznaczenia materiały powinny być odporne na działanie czynników chemicznych, jak również na uderzenia. Ma to znaczenie, na przykład, podczas układania posadzki.

  Trwała posadzka betonowa

  Posadzka w hali stalowej musi przenosić obciążanie mechaniczne i termiczne, jak również posiadać odpowiednią odporność na ścieranie. Musi być szczelna, łatwa do utrzymania w czystości oraz posiadać warstwę antypoślizgową. Posadzka może być wykonana w różny sposób. Najczęściej stosuje się powierzchnie betonowe ze zbrojeniem stalowym lub siatkami zbrojeniowymi. Te ostatnie są używane w sytuacji, gdy przewidujemy duże obciążenia. W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym warto zastosować posadzki o nawierzchni niewymagającej utwardzenia. Są one wykańczane płytkami lub żywicami epoksydowymi, co zapewnia odpowiednią czystość i sterylność pomieszczeń. Często stosowane są tak zwane posadzki pływające, które nie są na stałe związane z podbudową. Mają wysoką trwałość, jak również stosunkowo niski koszt wykonania.

  Ważnym elementem jest ilość i lokalizacja dylatacji, czyli nacięć w posadzce. Muszą mieć one odpowiednio dostosowaną głębokość, bo pozwala to na uzyskanie prawidłowej pracy powierzchni, przez co zapobiega pęknięciom. Nacięcia wykonuje się po uzyskaniu właściwej wytrzymałości na ściskane przez beton, czyli od 3 do 4 tygodni po wylaniu posadzki. Za pomocą odpowiednich mas dylatacyjnych nacięcia są zabezpieczane i uszczelniane. Są to materiały odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także oleje i inne czynniki chemiczne.

  Wentylacja i wymiana powietrza

  Budowa hali magazynowej wiąże się z koniecznością zapewnienia systemu wentylacji. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczonego powietrza musi być jak najbardziej ograniczone i skutecznie odprowadzane z miejsca emisji. Dotyczy to nie tylko pary wodnej, lecz także łatwopalnych oparów, które nie mogą przekraczać dopuszczalnych stężeń, uznanych za bezpieczne dla ludzi. Na potrzeby pracowników należy doprowadzić uzdatnione, oczyszczone powietrze. Wentylacja musi być zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniała bezpieczeństwo pracy oraz musi być zgodna z wymogami prawnymi, jakie można znaleźć w odpowiednich rozporządzeniach i normach.

  Czas realizacji projektu zależy od charakteru oraz wielkości hali magazynowej. Może to trwać kilka miesięcy lub nawet rok. Istotna jest forma współpracy z wykonawcą. Aby przyspieszyć prace można powierzyć sporządzenie projektu oraz realizację budowy w ramach jednej firmy. Profesjonalny wykonawca może zając się również składaniem wniosków do urzędów. Trzeba pamiętać, że koszt hali magazynowej to nie tylko sama budowa, lecz także prace związane z organizacją zaplecza oraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych. Do tego należy dodać zagospodarowanie terenu przyległego do hali, jak również wyposażenie obiektu w bramy i okna.

  Właściwa realizacja projektu pozwoli na budowę hali magazynowej nie tylko funkcjonalnej, ale także estetycznej. Będzie służyła przez wiele lat, a w razie potrzeby będzie można ją rozbudować. Zapewni minimalizację kosztów związanych z obsługą procesów logistycznych oraz zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Dodajmy, że halę magazynową można przenieść w nowe miejsce, bez szkody dla jej struktury. Jest to więc obiekt uniwersalny, który jest dostosowany do potrzeb inwestora na każdym etapie użytkowania.

  Źródła:

  – prawo budowlane, art. 60

  – prawo budowlane, art. 63

  – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

  mężczyzna z projektem

  UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ

  Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu