Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  Budowa hal stalowych wymaga dostosowania się do aktualnych norm, które z kolei wynikają z wydzielonych w naszym kraju stref wiatrowych i śniegowych. Ich celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa użytkownikom poprzez minimalizowanie wystąpienia poważnych zagrożeń związanych z wiatrem czy ze śniegiem.

  Co to są strefy wiatrowe i śniegowe?

  Strefa wiatrowa to, mówiąc inaczej, wydzielona strefa obciążenia wiatrem. W Polsce wyróżniamy trzy strefy wiatrowe.

  • Strefa wiatru I obejmuje środkową część terytorium Polski.
  • Strefa wiatrowa II natomiast obejmuje pas nadmorski na północy naszego kraju.
  • Obszary górskie Polski objęte są strefą obciążenia wiatrem III.

  Wiatry w Polsce rozkładają się w przewidywalny, choć często zmieniający się sposób, co pozwoliło na wydzielenie powyższych stref. Każda z nich, zgodnie z mapą wiatrową, posiada ściśle wyznaczone parametry. Są one miarodajne, gdyż dane zbierane są ze stacji meteorologicznych rozmieszczonych na terenie całego naszego kraju.

  Najogólniej mówiąc, w strefie I i III prędkość wiatru jest ściśle zależna od wysokości- im jest ona wyższa, tym wiatr jest silniejszy. W przypadku terenów w strefie II wysokość ukształtowania terenu nie ma zbyt dużego znaczenia.

  Strefy śniegowe natomiast, zwane również strefami obciążenia śniegiem, określone są przez normę PN-EN 1991-1-3. Według niej, w Polsce wyróżniamy pięć stref.

  • Strefa I to zachodnia Polska.
  • Strefa II to środkowa część naszego kraju.
  • Polska północno-wschodnia, wschodnia i wschodnio-południowa to obszar strefy III.
  • Województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie obejmuje strefa IV.
  • Strefa V obejmuje część województwa małopolskiego z terenem górskim.

  Wpływ stref wiatrowych i śniegowych na budowę hal stalowych

  Strefy wiatrowe i śniegowe w Polsce mają ogromny wpływ na budowę hal stalowych. Duża prędkość wiatru czy gruba pokrywa śniegowa na dachu to ogromne zagrożenia, dlatego podstawą jest solidne zabezpieczenie budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez odpowiednio dobrane profile konstrukcji hali. Na rozkład śniegu i lodu na dachu konstrukcji odpowiada wiele czynników- kształt i wielkość dachu, stopień nachylenia dachu czy inne. Ważna jest także odległość od budynków sąsiadujących z halą. Warto wiedzieć, że śnieg zalegający na dachu może powodować jego uszkodzenie, a nawet osiadanie budynku. Kwestia regularnego i sumiennego odśnieżania dachu jest określona w art. 61 pkt 2 prawa budowlanego. Według jego treści właściciel bądź zarządca budynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

  Jakie są najważniejsze normy dotyczące projektowania hal stalowych w Polsce?

  W Polsce najważniejszą normą dotyczącą projektowania hal stalowych jest PN-EN 1993-1-1:2007, znana jako Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Ogólne reguły i reguły dla budynków. Jest to część polskiego wydania europejskiej normy, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych, w tym hal. Eurokod 3 określa zasady dotyczące obliczeń nośności i stateczności konstrukcji stalowych, uwzględniając różne obciążenia, takie jak obciążenia stałe, obciążenia zmienne, wiatr, śnieg, trzęsienia ziemi itp. Norma ta definiuje również wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania i (montażu konstrukcji stalowych – PN-EN 1090). Eurokod 3 definiuje również podstawowe pojęcia i terminy używane w projektowaniu konstrukcji stalowych oraz dostarcza informacji dotyczących wyboru odpowiednich klas nośności dla materiałów, takich jak stal konstrukcyjna. Norma określa wymagania dotyczące wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie i inne obciążenia. Dodatkowo, norma PN-EN 1993 uwzględnia również aspekty projektowe związane z pożarem, takie jak ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych i wytrzymałość w warunkach pożaru.

  Jak wybrać miejsce na budowę hali stalowej?

  Przed rozpoczęciem budowy hali stalowej, należy zwrócić uwagę na kwestię obciążenia atmosferycznego i odpowiednio przygotować miejsce pod budowę. Budowa hali na terenie o ekstremalnych warunkach jest możliwa, ale wymaga zastosowania nieco innych środków. Już na etapie projektowania hali należy pamiętać o normie PN-EN 1991-1 (Eurokod 1), określającej obciążenie śniegiem na danym terenie. Konstrukcje hal stalowych projektowane i wykonywane są w taki sposób, by oprzeć się nawet najbardziej niekorzystnym warunkom atmosferycznym.

  Najczęściej stosowane są konstrukcyjne profile stalowe, które są wytrzymałe, a jednocześnie elastyczne. Stosowanie profili stalowych o większej nośności zagwarantuje większą odporność na obciążenia w „wyższych” strefach wiatrowych i śniegowych. Do pokrycia dachu najczęściej stosuje się blachę trapezową, stalową bądź płyty warstwowe. Każda z nich jest lekka, a jednocześnie bardzo trwała i łatwa w montażu. Podczas budowy hali stalowej na terenie o ekstremalnych warunkach atmosferycznych, należy bardzo wnikliwie przyjrzeć się kwestii izolacji termicznej. Wybór odpowiedniej pozwoli na zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku i uniknięcie nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń.

  Wymogi dotyczące stref wiatrowych i śniegowych przy budowie hal stalowych

  W Polsce normą dotyczącą obciążeń wiatrem jest PN-EN 1991-1-4:2007 (Eurokod 1: Obciążenia na konstrukcje Część 1-4: Ogólne obciążenia-Obciążenia od wiatru). Norma ta określa metody obliczeń obciążeń wiatrem na różne typy konstrukcji, w tym na hale stalowe. W zależności od regionu, w którym znajduje się hala stalowa, określa się strefę wiatrową, która ma wpływ na obliczenia projektowe. Strefy wiatrowe są klasyfikowane na podstawie prędkości wiatru w danym regionie. Normą dotyczącą obciążeń śniegiem jest PN-EN 1991-1-3:2003 (Eurokod 1: Obciążenia na konstrukcje-Część 1-3: Ogólne obciążenia- Obciążenia od śniegu). Norma ta określa metody obliczeń obciążeń śniegowych na różne typy konstrukcji, w tym na hale stalowe.

  mężczyzna z projektem

  UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ

  Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu